Flipping the classroom is een methode die steeds populairder wordt onder docenten van verschillende niveaus en disciplines. Met deze methode komt er meer ruimte voor interactie tussen studenten en de docent. Door de traditionele leermethode om te draaien, worden leerlingen uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar informatie en om in de klas actief mee te doen aan discussies en opdrachten. Maar hoe werkt flipping the classroom precies en wat zijn de voordelen? Lees verder om alles te weten te komen over deze methode!

 

Wat is flipping the classroom?

Bij flipping the classroom draait de traditionele manier van leren om. Normaal gesproken luisteren leerlingen tijdens de les naar de uitleg van de docent en maken ze thuis opdrachten. Bij flipping the classroom is het omgekeerde het geval. Voorafgaand aan de les bekijken de leerlingen video’s, lezen ze artikelen of maken ze opdrachten om zelfstandig de theorie te leren. Zo komen ze beter voorbereid de les binnen. In de klas werken leerlingen vervolgens actief met de stof door bijvoorbeeld opdrachten te maken, vragen te stellen en te discussiëren in groepjes. De docent fungeert meer als begeleider en kan hierdoor meer tijd besteden aan individuele aandacht voor de leerlingen.

 

Waarom flipping the classroom?

Flipping the classroom biedt veel voordelen. Eén van de voordelen is de verhoogde studentbetrokkenheid. Leerlingen zijn actiever betrokken bij de les en krijgen de ruimte om samen te werken met klasgenoten. Dit leidt vaak tot een grotere mate van begrip en betere resultaten. Daarnaast kan flipping the classroom bijdragen aan een vermindering van stress en tijdsgebrek, aangezien leerlingen in hun eigen tempo leren. Ze kunnen de opdrachten maken wanneer het hen uitkomt en dit geeft flexibiliteit. Omdat de lesstof al behandeld is voor de les kan de les zelf ook een stuk creatiever ingevuld worden. Leerlingen hebben de gelegenheid om vragen te stellen en deel te nemen aan discussies.

 

Hoe pas je flipping the classroom toe?

Flipping the classroom is flexibel, en kan daardoor op verschillende manieren naar eigen wens worden toegepast. Zo kun je bepaalde leerstof online zetten of laten maken, zoals videos, schrijfopdrachten of podcasts. Dit kan via Moodle maar ook via bekende sociale media platforms, zoals Instagram of Tiktok. Zorg dat de opdrachten ten minste één dag voorafgaand aan de les beschikbaar zijn. Het is verstandig om te zorgen voor duidelijke instructies en om te bekijken of alle leerlingen thuis toegang hebben tot de benodigde middelen en bronnen. Daarnaast is het van belang om tijdens de les assertief te werken, zodat de leerlingen de stof daadwerkelijk begrijpen en vervolgens kunnen toepassen in groepsopdrachten of individuele opdrachten.

 

Conclusie

 

Flipping the classroom is de perfecte manier om je leerlingen meer autonomie en verantwoordelijkheid te geven in hun eigen leerproces. Door de tradionele lesstructuur om te draaien, ontstaat er meer ruimte voor interactie en samenwerking. Leerlingen leren beter omdat ze de theorie al hebben verwerkt voordat ze naar de les gaan, en zijn daardoor beter voorbereid om actief mee te doen aan de lessen. De methode is flexibel inzetbaar in verschillende disciplines en zorgt voor meer creativiteit in de les. Daarbij is het belangrijk dat de opdrachten duidelijk en helder zijn uitgelegd, zodat alle leerlingen goed voorbereid de les kunnen volgen. Bent je op zoek naar meer kameraadschap en spontaniteit in je lessen? Probeer dan eens flipping the classroom uit en ontdek de voordelen!


Bron: www.stichting-leerkracht.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *